Keyword

Globalization, New Economy, economic crisis, restructuring

Abstract

The 21st century is the arena of extremely dynamic and turbulent changes we have become not only witnesses but also participants of. They keep bringing newer and newer challenges for the functioning of the economies of individual countries and their regions, and the behaviours of enterprises - the basic elements of the subjective triad of each economy. Thus, the paper attempts to outline the background, causes and consequences of the changes in the bahaviour of contemporary enterprises, and justifies the necessity of the system reconstruction and the modernization of their structures in the face of crisis situations, the globalization challenges and the requirements of the New Economy.


Full Text : PDF

References
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Borowiecki R. & Dziura M. (2010), Innovation Policies in the Financial Crisis, Organization and Management, No 1 (139).
 • Borowiecki R. & Jaki A. (Ed.) (2009), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Borowiecki R. & Jaki A. (Ed.) (2010), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow University of Economics, Cracow. 
 • Borowiecki R. & Jaki A. (Ed.) (2010), Enterprises Facing New Economic Challenges. Management – Development – Restructuring, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Borowiecki R. & Rojek T. (Ed.) (2011), Developmental Challenges of Contemporary Economies. Management – Finance – Restructuring, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Borowiecki R. & Siuta-Tokarska B. (2007), Innovativeness of Polish SMES in the Contex of Integration with the European Union, In: Education for Innovation, World Federation of Engineering Organizations, No 14.
 • Borowiecki R. (Ed.) (2003), Management of Organizations During Economic Integration and Globalization, Cracow University of Economics – European Management Association (CECIOS), Warsaw-Cracow.
 • Borowiecki R. (Ed.) (2010), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Scientific Society for Organization and Management „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Flejterski S. & Wahl P.T. (2003), Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • Grupa Lizbońska (1996), Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • Jaki A., Kaczmarek J. & Rojek T. (Ed.) (2011), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P. & Szymla W. (2005), Procesu zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kotyński J. (Ed.) (2005), Globalizacja i integracja europejska – Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa.
 • Krawiec F. (2005), Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa.
 • Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Malinowska M. & Kucharska B. (Ed.) (2006), Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Misiak W. (2007), Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo – kultura – polityka, Difin, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2007), Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa